Barvy jsou vibrace, které kmitají na vyšších frekvencích, než aby je naše ucho mohlo slyšet. Pro jejich vnímání příroda vytvořila oko. Frekvencí svých vibrací na nás mají barvy velký vliv, nezávisle na tom, jestli si ho uvědomujeme nebo ne. Vibracím barev jsme vystaveni všude – venku, na pracovišti, doma a je dobré jejich účinky znát a využívat je. Barvy jsou rozličné formy bílého světla, které v sobě obsahuje všech 7 barev duhy: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou. Sedm barevných paprsků slunečního spektra v sobě nese zcela specifické energie a léčivé vlastnosti, které jsou schopné obnovit v našem energetickém systému rovnováhu a tak zaručit dobrý zdravotní stav. V každé buňce našeho těla se nachází těchto sedm barev.Nedostatkem světla a barev dochází k vykolejení normálních tělesných funkcí, což nakonec vyvolá nemoc nebo nevolnost. Už naše babičky používaly rčení“ Kam nechodí slunce, chodí lékař“. Barvy tedy plně rozvíjejí elektromagnetické síly slunečního světla v našem těle a proto jsou kosmickým zdrojem síly, zdraví a harmonie. Barevné energie nám zprostředkují povzbuzující, regenerující síly a vitální energii, která ovlivňuje nervy, žlázy, orgány, tělesnou teplotu, lymfu i hormony. Používání světla a barev k léční provází lidstvo již od starověku. Mnoho starověkých kultur uctívalo slunce a léčivý účinek barevných paprsků byl využíván již ve starém Egyptě či bájné Alantidě.

Přestože používání barev sahá hluboko do minulosti, nemohl být dlouhou dobu vysvětlen jejich charekter a způsob jejich vlivu. Teprve Isaac Newton rozložil bílé světlo na jeho 7 spekrálních barev pomocí prismových pokusů. Později Goethe došel k poznatku, že barvy ovlivňují lidské nálady a pocity. Vytvořil poučku, která říká, že základem jsou jen 3 barvy.: červená, žlutá a modrá, a smícháním těchto barev vznikají ostatní. Červená a žlutá dávají oranžovou, žlutá a modrá dávají zelenou, modrá a červená dává fialovou. Podle jeho učení vzniko rozlišení na 3 teplé(červená, oranžová, žlutá) a 3 studené (zelená, modrá, fialová) barvy, vzhledem k pocitům, které člověk získá při pohledu na ně. Barva indigová zaujímá zvláštní místo, protože leží ve středu barevného kruhu a zobrazuje tzv.srdce ostatních barev, ze kterých je složeno, 1/6 z každé barvy.

Naše oko rozlišuje 7 barev spektra a je schopno vnímat ještě dalších 169 různých barev v nespočetných odstínech.

Barvy jsou nosiči informací. Barevná terapie při ozařování barvami používá rezonanční síly, které velmi účinně ovlivňují zdraví a celkový stav. Smyslem léčení barvami je podpora vlastního chvění organismu dodáním chybějících barevných sil. Barevná energie tedy povzbuzuje buňky a posiluje imunitní systém, který poté lépe odráží původce chorob a regeneruje vychýlené tělesné funkce. Protože mají barvy velký vliv na duševní náladu, je dobré využívat toho intuitivně při oblékání, protože se tímto způsobem můžeme velmi pozitivně podpořit a naladit a cíleně také působit na naše okolí. Dobré je také znát působení barev při dotváření interiéru, aby náš domov na nás působil přívětivě a podporoval nás. Obecně studené barvy prostor zvětšují a ochlazují, teplé zmenšují a ohřívají.

ČERVENÁ – symbol chuti do života, emoce a láska k smyslovému životu a zážitkům, dobyvačnost, aktivita, agresivita, vzrušení, touha, žádostivost a sebedůvěra. Stupňuje tělesnou sílu a výkonnost, dynamizuje, vitalizuje a zesiluje, působí dráždivě a dominantně. Je též barvou slunce, ohně, lásky, radosti a vůle i vzteku a hněvu.
Odmítání této barvy přichází po erotickém zklamání a blokádách v oblasti 1.čakry.
Červená podporuje energii, zrychluje pomalý imunitní systém, pomáhá při menstruačních problémech, sex. dysfunkcích, zvyšuje pohlavní potenci u mužů i žen a podporuje krev a krevní oběh. Je přiřazena k 1. čakře.
Přimícháním hnědé se mění z dráždivého do uklidňujícího tonu.
Přimícháním žluté ( oranžovočervený odstín)- má účinek podněcující, povzbuzující, radostný.
Přimícháním modré (vínová) – vyzařuje vyrovnanost, dobromyslnost a nezištnost.

ORANŽOVÁ – barva mladistvosti, zdraví, dobrodružství, veselí, optimismu, sebedůvěry, nadšení, odvahy a radosti ze života. Zvyšuje ctižádost, chuť k aktivitám, odvaze a síle. Ztělesňuje erotiku něžnou, láskyplnou a pomáhá urovnat emoce a citové výbuchy. Je přidružená ke 2. čakře.
Odmítání této barvy – pocit, že nám nikdo nerozumí, potíže s navázáním kontaku, pocity méněcennosti, sklíčenost.
Oranžová podporuje krevní puls, žlučník, ledviny, pomáhá při revmatismu, arthritidě, vyčerpání a alergii na potraviny.

ŽLUTÁ – je rozpínající se, zářící barva, povzbuzuje, zahřívá, rozveseluje. Je symbolem moudrosti, osvícení, vysoké inteligence a myšlení. Působí povzbudivě na nervy, uvolnění a osvobození, podporuje chápavost při učení. Je barvou spokojenosti, kreativity a představivosti, radosti, veselí a chuti do života. Je spojená se 3. čakrou.
Odmítání – z pocitu ukřivdění, konkurenčního boje, neschopnosti, snaha nedat nejevo závist či nepřejícnost, komunikační potíže, potlačení vnitřních tužeb, citů a přání.
Žlutá – stimuluje nervový systém, zažívání, zvyšuje rychlost metabolismu, pomáhá při ekzémech a kožních onemocněních.

ZELENÁ – je barvou přírody, bujné vegetace, jara, srdce, vyrovnanosti, harmonie, míru, bratrství a naděje. Symbolizuje hojnost, růst, nové začátky a rozvoj. Uklidňuje nervy, oči, posiluje smysly a dává pocit klidu. Působí stabilně , vzbuzuje důvěru, uklidňuje, podporuje koncentraci a paměť. Přináleží ke 4. čakře.
Tmavě zelená značí integritu, důstojnost, stabilitu, vážnost, uplatnění a prestiž, také vytrvalost a cílevědomost.
Odmítání této barvy- předstírání skutečného uznání, moci a vážnosti, nečestnost, vlatní nedostatečnost.
Zelená posiluje srdce, plíce a dýchací soustavu, snižuje úzkost, pomáhá překonat infekce, virová onemocnění a závislosti.

MODRÁ – přináší klid, mír, uvolnění a vyváženost. Uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, harmonizuje, otevírá intuici, dává pocit dálek a absolutní vnitřní svobody. Je to také barva touhy, odevzdanosti, víry a oddanosti Bohu, věrnosti, klidu a citlivosti. Symbolizuje také samostatnost, plnění povinností, úctu k zákonu a pořádku. Je spojena s 5. čakrou.
Odmítání – ukazuje na depresivní postoj, zklamání, nucenou izolaci spojenou s bolestnou ztrátou ( úmrtí, rozvod), nedostatečné naplnění v partnerství, duševní osamělost.
Modrá je přírodní antiseptikum, ulevuje při bolestech hlavy, migrenách, horečkách, bolestech očí, uší a bolestech v krku, snižuje vysoký krevní tlak.

INDIGO – symbol mystických hranic a spirituálních sil, meditace, rozšířené vědomí. Zastupuje dokonalé zdraví, neporušenost, universální vědomí, vyrovnanost, důstojný klid, důvěru v Boha a mírumilovnost. Představuje sloučením ostatních 6 barev jejich vyvážené splynutí, jejich střed.Patří k 6. čakře.

FIALOVÁ – Je sjednocením dvou opačných polů , soutok dvou sil, spojení dvou kontrastních energetických faktorů – červené pohonné síly a modrého klidu. Symbolizuje změnu a sjednocení materie a ducha. Patří k 7. čakře.
Je barvou inspirace, mystiky, magie a kouzla.
Světlá Lila barva – symbolizuje pravou lásku k bližnímu, obětavost a trpělivost.
Odmítání této barvy- zatíženost silnými depresemi a náladovost, potlačené toužebné či erotické city.

BÍLÁ – je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Přináší spirituální rozvoj , spojení s vnitřní čistotou, citlivostí. Je i známkou nedotknutelnosti a chladné rezervovanosti. Ruší staré myšlenkové struktury, vyjasňuje, připravuje nový začátek. Má vyzařující, oslňující efekt – působí namáhavě na oči. Patří k 7. čakře.
Odmítání – duchovní bezúčelnost, vnitřní prázdnota, pocity viny, fobie nebo neúcta k sobě.
Bílá redukuje bolest, je dobrá pro mozek, léčí tělo, mysl i ducha na všech úrovních, kosti i zuby a podporuje tvorbu mateřského mléka.

ČERNÁ – je barvou ztráty, smutku, tajemství, něčeho nezdolného, nedotknutelnosti, ale i regenerace a nových začátků po přirozených koncích v životě. Zahání negativitu, pomáhá se vymanit z destruktivních vztahů. Pomáhá se dostat do centra svého bytí, do úplného míru, podporuje spojení s hlubšími vnitřními tvůrčími silami.
Odmítání – připravenost k boji, sebevědomí.
Černá zpomaluje příliš aktivní, přetížený systém, léčí kosti ( obzvláště páteř), odstraňuje blokace v dolní části těla a pomáhá překonat trauma, šok a vysilující nemoci.

ŠEDÁ – neutralita, opatrnost, ochota ke kompromisům, přizpůsobivost, potlačování, omezovaní, nejistota, strach ze života. Tvoří hranici mezi známým a neznámým, neutralizuje negativní energie, pomáhá udržet tajemství.
Tmavě šedá – působí hrozivě.
Stříbřitě šedá – očekávání naděje.
Odmítání – strach ze selhání, neúspěchu a kritiky. Šedá léčí imunitní systém, snižuje stres a strach a pocit paniky.

STŘÍBRNÁ – velmi účinná pro čištění od mikroorganismů, podporuje lepší komunikaci a rychlejší pohyb.

PLATINOVÁ – ještě účinnější při čištění od mikroorganismů než stříbrná.

ZLATÁ – pocit hojnosti, lesku, nadbytku, je barvou universální lásky, velkorysosti a šlechetnosti. Rozvíjí vyšší já, pochopení dokonalosti, spojení s Bohem a vlastní spirituální silou. Posiluje všechny části těla.

TYRKYSOVÁ – je barva sebeznázornění, sebevědomí, podněcuje fantazii a spontánnost. Je i barvou přátelských citů, sympatie, pospolitosti, posiluje komunikační schopnosti. Lze přiřadit k 5. čakře.
Odmítání – potíže při seberealizaci, nepřiznání slabin.

PURPUROVÁ = NACHOVÁ – integrace, spiritualita, vznešenost, úcta, schopnost vést ostatní. Zlepšuje duševní schopnosti, nevědomou moudrost, kontakt s vnitřním já, vztahuje se k minulému životu a duševní ochraně.
Purpur je všelék, ulevuje při alergiích, astmatu, poruchách spánku, problémech s očima, ušima, nosem, kůží a při migrenách. Je to přirozené sedativum.

RŮŽOVÁ – barva srdce, symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost, něhu a jemnost. Patří ke 4. čakře.
Odmítání – nevědomé postrádání něhy a příchylnosti, odmítání sentimentálních citů, snaha o samostatnost a emancipaci.
Růžová je účinná pomoc pro srdce, plíce, potíže s ušima, bolesti hlavy a všechny ženské potíže od dětského věku po klimakterium.

MERUŇKOVÁ ( aprikot) – jemná, pastelově oranžová. Obnovuje oživuje a jemně stimuluje, pomáhá rozpustit blokády a emoce. Udržuje v proudu životní energii, omlazuje pokožku.

HNĚDÁ – je temnější oranžová – barva země, bezpečí, zakořenění, vůle a pokání, odříkání a askeze. Znamená stabilitu, zajištění, uzemnění.
Odmítání – přesycenost svazky, nátlakem a omezením, snaha vysvobodit se.
Světle hnědá a béžová – zdrženlivost, nenápadnost.
Hnědá absorbuje bolest, pomáhá při nemocech chodidel, rukou, nohou, střev a při léčbě zvířat.