ČAKRY jsou energetická regulační centra našeho těla. V těle máme mnoho čaker, ale nejzámější tzv.hlavní, se nacházejí v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí. Je jich 7. Stimulují tok životní energie (ki, čchi, prány..) tělěm a zajišťují mu tak životní sílu. Lidský organismus potřebuje výživu, vzduch(pránu) a vitalitu.Vitální energie námi cirkuluje sítí meridianů a proudí všemi energetickými centry zdola podél páteře nahoru. Čakry neustále vyzařují a nasávají energii a otáčí se v kruhu, ve směru hodinových ručiček. Každá ze 7 spektrálních barev má speciální vztah k jednomu jí odpovídajícímu energetickému centru, kde rozvíjí svůj specifický, léčivý charakter.

1.ČAKRA – kořenová – žláza: nadledvinky – barva červená

2.ČAKRA – sakrální – ž.:pohlavní žlázy – barva oranžová

3.ČAKRA – solar plexus -ž. slinivka břišní – barva žlutá

4.ČAKRA – srdeční – ž.brzlík – barva zelená, růžová, zlatá

5.ČAKRA – krční – ž.štítná žláza- barva modrá, zelenomodrá, stříbrná

6.ČAKRA – čelní – ž.hypofýza (podvěsek mozkový) – barva indigo

7.ČAKRA – temenní- ž.epifýza (šišinka mozková) – barva fialová, bílá

Je-li jedno ze 7 energetických center porušeno ( ve smyslu energetického nedostatku či nadbytku), je oslabena ve výkonu i příslušná žláza. K ní náležející tělesné oblasti a funkce pak vykazují poruchy – příznaky nemoci. Nevyvážené energie v čakrách mají vliv i na city a nálady člověka.

Tělesné i duševní poruchy mohou vzniknout z chybné funkce některé čakry. Příčinou chybné funkce může být nedostatečné zásobení (tok energie je blokován), nadměrné zásobení (příliš silný proud energie), nebo energie zdraví škodlivá ( popř. zemní záření).

Chybné energetické funkce mohou být léčeny a harmonizovány barevnou terapií ( ozařování barevným světlem, přikládání drahokamů v příslušné barvě, nošení oděvů v těchto barvách a sledováním příslušných barev a jejich vizualizací).

BAREVNÉ TERAPIE

Měkké, harmonické impulsy barevného světla dávají organismu podnět k regulaci a způsobují tím endokrinní a neurofyzické reakce, které mobilizují resonanční síly v buňkách. V auře ( energetický obal těla) se bílé světlo rozkládá do 7 barev a pak proudí do příslušného energetického centra – čakry. Tři primární barvy bezprostředně aktivují fyzický, mentální a spirituální energetický potenciál. Červená – materie- je v souzvuku s principem sebevědomí, dodává potravu fyzickému tělu a vniká do něj vdechnutím prány (kosmické životní energie). Žlutá – duše – je v souzvuku s principem moudrosti, podněcuje mentální vývoj mozku. Modrá – duch – je v souzvuku s principem vůle, je zachycen duchovním centrem v hlavě a probouzí spirituální energie. Všech 7 spektrálních barev pak oblivňuje k nim příslušející čakry.

Techniky čištění čaker celý systém vyrovnávají, aby byly všechny čakry zhruba stejně velké a čisté.

1.ČAKRA (muladhara)
– čakra kořenová, leží na konci páteře, je spojena s kostrčí a otevírá se směrem dolů.
Její barvou je ohnivě červená, elementem je země, smyslovou funkcí k ní náležející je čich.
Žlázou, která leží v této oblasti, jsou nadledvinky. Nadledvinky produkují adrenalin a noradrenalin, které mají přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo vždy připravené k akci a může okamžitě zareagovat požadovaným způsobem. Nadledvinky mají hlavní vliv na vyrovnávání teploty v těle.
Základním principem – je tělesná vůle být, zodpovědnost za sebe (za svůj život, osud, zdraví a své okolí). Tato první čakra vede jemnolátkové energie z vyšších dimenzí do tělesné úrovně a je centrem našeho oběhového systému energií, je sídlem kolektivního podvědomí. Z této úrovně zakoušíme jistotu, pocit spokojenosti a pradůvěry. Tvoří základ a zdroj energie pro vyšší čakry.
Části těla, které ovlivňuje: všechno pevné (páteř, kosti, zuby, nehty), konečník, tlusté střevo, moč.měchýř, pohlavní orgány a sexuální žlázy, nervy, tvorbu krve a stavbu buněk.
Vyrovnaná energie – nezkalená životní síla a radost ze života, člověk žije vědomě a na své úkoly stačí, Je to zdroj síly, zdravé smyslnosti a něhy, harmonického vývoje a důvěry.
Blokády se projevují zmenšením regenerační schopnosti, potížemi v přináležejících částech těla a psychicky sklonekm k extremismu, egoismu, zesílené agresivitě, závislosti nebo poddanství. Výsledkem je často strach a omrzelost životem.
Dysharmonická funkce– myšlení zaměřené příliš na materiální hodnoty, závislost na penězích a vlastnictví, přehnaná potřeba bezpečí, násilné prosazování vlastních přání, přehnaná žárlivost, chybějící sebevědomí, nedostatečný zájem o sexualitu a silný egoismus. Na tělesné úrovni – ve formě zácpy, nadváhy a poruch látkové výměny.
Snížená funkce – neodolnost, slabá konstituce, nejistota, strach, přehnané obavy.
Nadměrná funkce – nervosní hektika, závislost na smyslových podnětech a požitcích (drogy, alkohol,..).
Tuto čakru ovlivňují myšlenky a pocity týkající se financí(peníze, úspory, placenéí účtů, hospodaření, hazardní hry, loterie), kariéry (spokojenost s prací, finanční ohodnocení, zaměstanecké výhody, důchod, dojíždění, strach z budoucnosti), bydlení (stěhování, pocit bezpečí, atmosféra domova, jeho údržba, koupě nového domu či bytu), fyzického bezpečí (pocit bezpečí či ohrožení), fyzických potřeb (dostatek jídla a ošacení pro nás i naše blízké), majetek (dopravní prostředky, nábytek, šperky, pracovní vybavení,..). Obavy z nenaplnění fyzických potřeb způsobí, že se čakra zmenší a ztmavne a tím si vytvoříme pocity omezení a nedostatku. Posedlost penězi, prací nebo majetkem je přetěžuje a neúměrně zvětší.

2.ČAKRA ( svadhistana )
– čaka sakrální, sexuální nebo slezinová, leží v oblasti pohlavních orgánů.
Patří k ní barva oranžová, element voda a smyslová funkce chuť.
Žlázy k ní náležející – varlata, prostata, vaječníky. Funkcí pohlavních žláz je vytváření mužských a ženských pohlavních znaků, u žen i regulace cyklu.
Základní princip – tvořivé rozmnožování bytí. Tato čakra kontroluje sexuální, ale i tvůrčí síly a schopnosti. Ovlivňuje i vylučující funkce ledvin a močového měchýře zbavující tělo jedů. V duchovní úrovni – uvolnění nahromaděných citů a blokovaných pocitů. Ovlivňuje naše mezilidské vztahy, hlavě ke dtruhému pohlaví. Na tělesné úrovni ovlivňuje spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, myšlenky týkající se vzhledu.
Části těla, které ovlivňuje: hýždě, rozmnožovací orgány(ženské), prsní žlázy, ledviny, močový měchýř, krev, mízu, trávicí šťávy, sperma, kůži.
Vyrovnané energie – ukazují na originalitu, kreativitu, harmonický citový život a na přirozenou smyslnost, bohatou fantazii, humor, optimismus a zesílené prožívání.
Blokády – přestrašenost, přecitlivělost, pocity viny a vnitřní zábrany, frigiditu, impotenci, odpor k tělesnému, přehnaná potřeba čistoty a nutkání k neustálému mytí. Tělesně jsou to nemoci související s tělními tekutinami( krev, lymfa, sliny, žluč, moč, atd.) nebo s orgány, jež tyto tekutiny zpracovávají ( ledviny, moč. měchýř,…) , sklon k infekčním chorobám a závislosti ( na alkoholu či jiných drogách, jídle, nebo jiných látkách.
Disharmonická funkce – zábrany, napjatý vztah k druhému pohlaví, nejistota v souvislosti se sexualitou, přehnaná sexuální fantasie, potlačování pudů. Pocity nedostatku něhy a příchylnosti, omezení tvůrčí síly a radosti ze života.
Snížená funkce – násilné potlačování sexuálních energií, nedostatek pocitu vlastní hodnoty, chladné city, úzkostlivost, zábrany.
Nadbytečná funkce – výbušnost, agresivita, požitkářství.
Pokud jsou omezeny dvě nejspodnější čakry, nemohou se plně rozvinout ani ostatní čakry.

3.ČAKRA (manipura)
-čakra solar plexu, leží dva prsty nad pupkem.
Patří k ní žlutá barva, element ohně a smyslová funkce- zrak.
Žláza
slinivka břišní. Slinivka- je rozhodující při zpracování a trávení potravy, vylučuje hormon insulin, který má klíčový význam pro rovnováhu cukru v krvi a látkovou výměnu tuků a proteinů. Slinivkou vylučované enzymy jsou důležité pro látkovou výměnu tuků a proteinů.
Základní princip – výstavba bytí. Je ve vztahu s city a pocity a ztělesňuje harmonizující, spojující element rozumu a intelektu. Tato čakra je sídlo ohně naší bytosti. Upravuje jasnost toho, co právě vidíme. Pracuje s city ve formě emocí. Ze strachu před emocemi potlačuje člověk své pravé city. Řídí pudy a přání spodních čaker a vědomé využití jejich kreativní energie.
Části těla – spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém.
Vyrovnané energie – pocit míru a vnitřní harmonie, schopnost vyjádřit city, spontaneita. Jednání je pak v souladu s přirozenými životními zákony z čehož vyplývá vnitřní a vnější bohatství a hojnost. Představy, přání a plány se bez námahy realizují, člověk si přitahuje to, co si přeje.
Disharmonická funkce – člověk se snaží vše ovlivňovat podle vlastní mysli, chce vše kontrolovat, mít neomezenou moc. Vystupňovanou aktivitou zkouší zakrýt pocity neklidu, nespokojenosti a frustrace, není shopen se uvolnit. V popředí stojí touha poobdivu, vnějším bohatství a honba za úspěchem. Když to nepřináší opravdovou spokojenost, stává se člověk nesmělým a všude vidí překážky.
Blokády – egoistické, mocenské nároky, přemrštěné nakupovací a uklízecí mánie, chivost, závist. Tělesně – potíže žaludku, dvanácterníku, slinivky, jater a žlučníku.
Snížená funkce – nedůvěra, pocity nejistoty, chybějící sebevědomí, potřeba stálého potvrzování, sklon k chronické zácpě.Svobodný rozvoj osobnosti bývá často omezován již v dětství, z čehož vzniká strach ze ztráty uznání okolím, člověk se chová přizpůsobivě, soustavně hledá uznání a bojí se neobvyklých zkušeností a výzev.
Přebytek energie – přehnaný perfekcionismus, komplexy, neobvyklé návyky, přepjatost, závislost na návykových látkách.

4.ČAKRA ( anaháta )
-srdeční čakra, leží nad srdcem, je pramenem lásky a světla.
Patří k ní barva zelená, ale také růžová a zlatá, element vzduch a smysl hmat.
Žláza – brzlík.
Brzlík reguluje růst a řídí mízní systém v těle. Povzbuzuje a posiluje imunitní systém.
Základní princip – oddanost. Pojí se k ní vlastnosti lehkosti, přátelství a flexibility, vyjadřuje sympatie a radost z kontaktu, harmonii, vyrovnanost, srdečnost a velkorysost, schopnost vcítit se a soucit.
Srdeční čakra tvoří střed sedmi hlavních energetických center.V ní se spojují 3 spodní ( fyzicky-emocionální) a 3 horní (duchovně-spirituální) centra.
Části těla – srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže.
Vyrovnané energie – citlivost, vyrovnanost, touha po harmonii ve všech oblastech, přívětivost, schopnost milovat.
Disharmonie – zesílená odmítavost k otevření se, příjmání a vnímání (ať už formou citů, něžnosti, nebo formou pomoci, darů či jiných materiálních věcí.
Blokády – přemrštěná nezištnost egoistická , utlačující láska, která klade podmínky, požadavky a nároky. Tělesně se blokády projevují jako srdeční potíže, poruchy v prokrvení, plicní choroby, slabší imunita.
Snížená funkce – lehká zranitelnost, přecitlivělost. Závislost na lásce a příchylnosti druhých lidí, neustálý strach z odmítnutí a hluboký smutek a deprese při odmítnutí.
Nadbytek energie – zesílená kritičnost, vlastnické nároky, přehnané požadavky, náladovost, neúčast, depresivní nálady, vnitřní chlad, bezcitnost.

Léčení barvami 4.čakry :

ZELENÁ je barva přírody, vegetace, života. Čistí, uklidňuje, regeneruje, osvobozuje duši od blokád, napětí a starostí, harmonizuje.
RŮŽOVÁ – dodává novou sílu a důvěru, rozpouští křečovité sevření srdce, probouzí láskyplné, něžné city a pomáhá k pocitu štěstí.
ZLATÁ – zaplavuje duši zářící, třpytivou léčivou energií, očišťuje, oživuje a obnovuje.

5.ČAKRA ( višuddhi)
-krční čakra, leží mezi krční jamkou a ohryzkem, je centrem komunikace s okolním světem.
Patří k ní barva modrá, zelenomodrá (tyrkysová) a stříbrná, elementem je étér( z něj se zhuštěním tvoří ostatní elementy), smyslovou funkcí je sluch.
Žláza
– štítná žláza. Štítná žláza je důležitá při růstu kostry a vnitřních orgánů. Stará se o vyváženost mezitělesným a duchovním růstem. Reguluje látkovou výměnu a tím i způsob a rychlost přeměny výživy v energii a její spotřebovávání. Reguluje výměnu jodu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních.
Základní princip – rezonance bytí.
Krční čakra spojuje myšlení a cítění a impulzy a reakce – je mostem mezi spodními čakrami a 6.čelní čakrou. Pomáhá při komunikaci s duší a vnímání jejích pohnutek a potřeb. Má také přímý vztah ke 2.sakrální čakře. Charakterizuje ji obětavost, idealismus, respekt, důvěra, víra, inspirace a spojení s vyšší moudrostí a nezávislost.
Části těla – oblast krku ( šíje), týlu a spodní čelisti, uši, hlasové ústrojí, hrtan, hltan, horní část plic, průdušky, paže.
Vyrovnané energie – umělecké a řečnické nadání, touha po meditaci a spiritualitě. Řídí sebevyjádření člověka a tím i jeho řeč, mimiku a tělesné držení.
Blokády – se často projevují chrapotem, zastřeným hlasem, koktáním, pocitem knedlíku v krku. Člověk nedůvěřuje svým schopnostem, nenaslouchá vnitřnímu hlasu a intuici, má strach z nesprávného vyjádření, potíže s jasným vyjádřením svého mínění, je bázlivý, samotářský, tichý.
Tělesné projevy bloků- napětí, sklon ke křečím nebo poruchám funkce štítné žlázy.
Nadměrné energie – arogantní, dominantní charakter, přehnaná sdílnost a klevetění, sklon k stálému diskutování.

6.ČAKRA (adžňa)
– čelní čakra „třetí oko“, leží mezi obočím, prst nad kořenem nosu.
Patří k ní barva indigově modrá, smyslová funkce všechny smysly a nadsmyslové vnímání.
Žláza
– hypofýza (podvěsek mozkový). Hypofýza svou činností ovládá funkci ostatních žláz a zajišťuje jejich harmonickou souhru v těle.
Základní princip – poznání bytí. “Třetí oko“ je sídlem vnímání, síla naší představivosti vytváří energii ke splnění přání, změny nebo kreativní myšlenky. Funkcí 6 čakry je ovládání celé bytosti, je přímo spojená se schopností intuitivího vidění, slyšení a cítění a jinými mimosmyslovými vjemy. Leží zde zdroj kreativity, inteligence a rozhledu.
Části těla – obličej,oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém.
Vyvážená energie – pravá spokojenost, vnitřní štěstí, spojení s intuicí, vnitřním vedením, telepatií a mimosmyslovým vnímáním. Myšlenky, přání a představy se spontánně uskutečňují.
Blokády – život bez plánu a cíle, labilní způsob myšlení, nedisciplinovanost vůči sobě, stálé začínání něčeho nového, častá změna partnerů, práce či bydliště.
Nedostatečná funkce – lidé bez zájmů a koníčků, bez vlastního mínění a iniciativy. Symptomy tohoto jsou stavy vyčerpanosti, soustavná únava, nedostatečná schopnost regenerace, nevýkonnost, zapomětlivost či poruchy vidění. Zmatené myšlenky a city.
Nadbytek energie – fanatici, egocentrici, dogmatičtí přívrženci církví, intelektuálně pyšní a povýšení lidé.

7.ČAKRA (sahasrára)
-korunní čakra, leží na temeni hlavy a otevírá se nahoru.
Patří k ní barva fialová, bílá a zlatá a odpovídá jí duchovní element vyššího stupně vědomí – spiritualita.
Žláza – epifýza (šišinka mozková). Její vliv působí pravděpodobně na celý organismus. Při přerušení funkce této žlázy dochází k předčasné pohlavní zralosti.
Základní pincip – čiré bytí. Korunní čakra je sídlem nejvyšších energetických vibrací, které byly v u mění znázorňovány jako svatozář. Představuje vylévání spirituálních energií temenním centrem. Toto centrum příjmá nejmocnější spirituální energii a přivádí nás k sjednocení s božským principem v nás. Pomáhá koncentraci na podstatné, rozpuštění omezení, sjednocení s vyšším bytím. Na aktivaci spodních 6 center můžeme sami působit, v 7.čakře je dosaženo dokonalé rozvinutí. Tím se rozpustí i poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začne vibrovat v nejvyšších frekvencích. 7.čakra souvisí s 1.čakrou – má co dělat s mocí a utlačováním (útlak zamená potlačení a omezení vlastních schopností).
Části těla – velký mozek.
Vyrovnané energie – přístup do nevědomí, otevřenost vůči vyšším energiím.
Neexistují v ní blokády, může být pouze méně či více vyvinutá.
Nedostatek energie– nedostatečná životní radost a síla k činnům a rozhodnutím. Na tělesné úrovni se projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy a přehnaný strach ze smrti.
Nadbytek energie – frustrace, deprese, destruktivní a nevypočitatelné myšlenkové formy a vyjadřování, nebo útěk do množství aktivit s co největší zodpovědností a dokazováním vlastní zdatnosti.

MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVACE ČAKER

1.ČAKRA

Příroda – pozorování rudého vycházejícího nebo zapadajícího Slunce a červánků oživuje a harmonizuje 1.čakru a vše v oblasti jejího působení.
Hudba – zvuky bubnů, hudba s výrazným rytmem, hudba přírodních národů, zvuky přírody, vokál „u“ zpívaný v hlubokém C, mantra – LAM
Barvy – jasná zářivě červená
Drahokamy: ACHÁT – podporuje vážnost, pevnost, vyrovnanost, pomáhá ropouštět záporné emeoce, probouzí úctu k vlastnímu tělu, působí stavebně na rozmnožovací orgány, dodává důvěru a ulehčuje porod.
HEMATIT – dává pevnost, sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly, pomáhá při slabosti a uzdravování.
ČERVENÝ JASPIS – spojuje se silou Matky Země, učí skromnosti a nesobeckosti, posiluje krev, stabilitu, vitalitu a trpělivost. Čistí a transformuje fyzické tělo.
GRANÁT – dává životní sílu, sebedůvěru, úspěch a sílu vůle. Podporuje jasnovidnost, povzbuzuje sexualitu, pomáhá při onemocnění pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh.
RUBÍN podporuje proměnu a očistu, vytváří spojení mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a duchovnem.
ČERVENÝ KORÁL – dodává vitální energii a sílu, stabilitu a pružnost, podporuje tvorbu krve.
Vůně:
CEDR – spojuje se silami země, dodává klid a pocit bezpečí, pomáhá shromažďovat energii.
HŘEBÍČEK – pomáhá uvolnit nahromaděné energie v 1.čakře, uvolňuje a rozpouští staré úzkosti, otevírá novým energiím.

2.ČAKRA

Příroda – měsíční světlo, pohled na čistou, průzračnou vodu. Měsíc (hlavně úplněk) stimuluje pocity a zesiluje vnímavost k poselství duše, které přichází ve snech a fantazii.
Hudba – plynulá hudba vzbuzující pocit nezkalené životní radosti( lidové tance), zpěv práků, zurčící vody či vodotrysku. Vokál – přivřené „o“ tonem D, mantra : VAM .
Barvy – jasná oranžová
Drahokamy:
KARNEOL – spojuje nás s krásou a tvořivou silou Země, posiluje koncentraci, schopnost tvořivě se projevit.
MĚSÍČNÍ KÁMEN – otevírá naše vlastní vnitřní bohatství pocitů, naši citlivou, vnímavou a snivou stránku a pomáhá ji integrovat do naší osobnosti. Zbavuje strachu z pocitů a působí harmonicky na citovou rovnováhu, podporuje čištění mízního systému a u žen hormonální rovnováhu.
Vůně:
YLANG YLANG – afrodisiakum, uvolňuje a otevírá jemnější smyslové vnímání, dává pocit bezpečí a uvolní zadržované emoce.
SANTAL – zvyšuje sexuální energii a povznáší sexuální spojení s milovaným partnerem na úrověň duchovního zážitku. Povzbuzuje fantazii a probouzí radost z tvořivosti. Podporuje itegraci duchovních energií do všech úrovní našeho myšlení, cítění i jednání.

3.ČAKRA

Příroda – zlaté světlo Slunce – vědomě se mu otevřít, pozorování Sluncem ozářeného pole zlatého obilí či řepky dává prožitek hojnosti. Slunečnice je přírodní mandala – ve středu jsou spirálově uložené vzory a okvětní lístky nesou zlaté světlo.
Hudba – aktivace ohnivými rytmy, harmonizace – orchestr s harmonickým souzvukem mnoha nástrojů, ke zklidnění – uvolňující hudba. Vokál – otevřené „o“ zpívané tonem E, mantra : RAM.
Barvy – jasná sluneční žlutá.
Drahokamy:
TYGŘÍ OKO – podporuje vnější i vnitřní zrak, poznání vlastních chyb a zbystřuje rozum.
JANTAR – dává teplo, naději, radost, vhledy, jak se realizovat, podporuje při podnickání, očiˇšťuje organismus, vyrovnává trávicí a hormonální systém a posiluje a čistí játra.
TOPAS – prohlubuje uvědomění, bdělost, jasnost, radost a život, zbavuje depresí a úzkostí. Posiluje a stimuluje celé tělo a podporuje trávení.
CITRÍN – podporuje pohodu, teplo, živost, jistotu, naději a přitahuje vnitřní a vnější hojnost a podporuje uskutečňování našich cílů, vylučování jedovatých látek, oživuje krev a nervovou činnost, pomáhá při zažívacích potížích a cukrovce.
Vůně:
LEVANDULE – zklidňuje a uvolňuje.
ROZMARÝN – při nedostatečné funkce 3.čakry oživuje, povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje akceschopnost.
BERGAMOT – posiluje naše životní energie, dodává sebejistotu a sebedůvěru.

4.ČAKRA

Příroda – tichá procházka nedotčenou přírodou harmonizuje celou naši bytost. Každý květ přináší lásku a radost a obzvláště vhodné k jemnému oživení a ozdravění energií 4.čakry jsou růžové květy. Nebe zbarvené do růžova s jemnými mráčky povzáší a rozšiřuje srdce.
Hudba – každá klasická hudba, sakrální, new age, která povznáší srdce a oživuje a harmonizuje je. Vokál – „a“ zpívaný tonem F, mantra: YAM.
Barvy – zelená barva luk a lesů harmonizuje, probouzí soucit, sympatie a pocit míru, růžová – uvolňuje blokády v srdci, povzbuzuje tvůrčí činnost.
Drahokamy:
RŮŽENÍN – podporuje jemnost, něhu a lásku, léčí všechny rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí a nepozorností. Učí nás příjmat a milovat sebe sama, otevírá srdce lásce a měkkosti v nás i ostatních, umožňuje vnímat krásu hudby, poezie, malířství a ostatních umění a oživuje naši fantazii.
TURMALÍN – růžovočervený – otevírá a rozšiřuje srdce, spojuje nás s ženským projevem božské lásky, vyjádřeným v kráse stvoření, přirozené veselosti, tanci a hře. Výborný je i růžový turmalín se zeleným okrajem.
KUNCIT – v něm se spojuje něžná růžová vyšší lásky s fialovou a podporuje tak sjednocení s božstvím. Pomáhá růstu naší nesobecké lásky a podporuje přímočarost.
SMARAGD – kámen všeobjímající lásky – posiluje lásku na všech úrovních. Dává klid a harmonii a sladění se silami přírody. Smaragd přitahuje léčivé energie z kosmu na Zemi. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje.
NEFRIT ( JADEIT ) – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost a skromnost. Pomáhá při neklidu a uspěchanosti, podporuje klidný spánek a příjemné sny.
Vůně:
RŮŽOVÝ OLEJ – harmonizuje celou naši bytost. Jeho něžné, láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce, vzbuzují vnímavost pro lásku, krásu a harmonii. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti.

5.ČAKRA

Příroda – jasná a průzračná modrá bezmračného nebe, zrcadlení modrého nebe v čisté vodní hladině, to vše vyvolává rezonanci v krční čakře.
Hudba: hudba a zpěv bohaté na horní harmonické tony, sakrální a meditativní zpěv, klidná hudba new age s dozvukem. Vokál „e“ zpívaný tonem G, mantra:HAM.
Barvy: jasná světle modrá.
Drahokamy:
AKVAMARÍN – jeho světle modrá barva je jako moře, ve kterém se zrcadlí čisté nebe. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno i do nejzapadlejšího koutku duše. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku, takže se otevírá vizionářským schopnostem a intuici.
TYRKYS – v jeho barvě se spojuje modré NEBE se zelenou ZEMÍ, spojuje vysoké duchovní ideály s původní vitální silou naší planety. Pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky, přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.
CHALCEDON – bílá a modrá v chalcedonu působí pozitivně na štítnou žlázu, uklidňuje a harmonizuje mysl, zklidňuje při podrážděnosti a přecitlivělosti. Podporuje inspiraci a schopnost sebevyjádření slovem i písmem.
Vůně:
ŠALVĚJ- léčí zatuhliny v krční čakře.
EUKALYPTUS – dodává jasnost a šířku, otevírá nás inspiraci, kreativitě a originalitě.

6.ČAKRA

Příroda – pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd.
Hudba – všechny zvuky vyvolávyjící obrazy či pocity kosmické hloubky, nejvíce hudba new age, ale i klasika (např. J.S.Bach). Vokál „i“ zpívaný tonem A. Mantra: KŠAM.
Barvy: indigová – dává klid, jasnost, hloubku, posiluje a uzdravuje smysly.
Drahokamy:
LAPIS LAZULI – v jeho tmavomodré barvě září zlatá zrnka pyritu, vede duši do nitra a pomáhá k poznání vyšších souvislostí. Podporuje intuici a vnitřní vidění.
INDIGOVĚ MODRÝ SAFÍR – otevírá ducha kosmickému vědomí, tvoří most mezi konečným a nekonečným a nechává vědomí plynout s proudem božské lásky a poznání. Čistí, proměňuje a obnovuje duši i ducha.
SODALIT – zjasňuje rozum, posiluje nervy, přidává důvěru a sílu zastávat vlastní názory a přenášet ideje do běžného života. Pomáhá odstranit zastaralé způsoby myšlení.
Vůně:
MÁTA PEPRNÁ- uvolňuje blokády v oblasti 6.čakry a pomáhá uvolnit staré omezující myšlenkové struktury. Přináší nám jasnost, živost a podporuje koncentraci.
JASMÍN – otevírá nás obrazům a vizím hlubších pravd, zjemňuje vnímání a spojuje energie 6.čakry s energiemi srdeční čakry.

7.ČAKRA

Příroda – vrchol velmi vysoké hory se svou šíří a neohraničeností a blízkostí nebe.
Hudba – hudbou korunní čakry je ticho. Vhodná je i každá hudba, která k tomuto tichu vede a na ně připravuje. Vokál „m“ zpívaný tonem H. Mantra: OM.
Barvy: korunní čakru otevírá a rozšiřuje barva fialová a bílá. Fialová transformuje ducha i duši a otevírá je duchovním dimenzím, vede k zážitku kosmické jednoty. Bílá v sobě obsahuje spektrum všech barev. Sjednocuje různé roviny života do vyššího celku a otevírá duši poznání, světlu a uzdravení.
Drahokamy:
AMETYST – dává klid, v němž zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám universa. Vede ducha k věčnosti, podporuje inspiraci a meditaci.
KŘIŠŤÁL – vede k celistvosti – sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo a pomáhá duši splynout s universem. Podporuje duchovní poznání , ochraňuje, dodává novou energii a uvolňuje blokády.
Vůně:
KADIDLO -povznáší ducha a duši a čistí atmosféru, prohlubuje schopnost víry a pozvedá duši.
LOTOS – vede vnímavou duši k jednotě s Bohem, šíří světlo, harmonii, lásku, radost a poznání.