Skolioza – jde o změnu v zakřivení páteře, kterou lze pozorovat na těle při pohledu zezadu či z boku. Mohou být tzv. VRATNÉ – způsobené různou délkou dolních končetin v období růstu, špatným držením těla při práci, při výhřezu ploténky, při svalové a vazivové ochablosti, nebo tzv. NEVRATNÉ – např. Idiopatická skolioza (vrozená), nebo skoliozy z deformace obratlů (po zlomeninách, zánětech, …), z obrn trupového svalstva a z dlouhotrvající neléčené původně vratné skoliozy. Obecně se projevují bolestmi při zatížení páteře, po delším stoji a chůzi. Často bývá jako skolioza označené vadné držení těla u dětí, kdy dojde k oslabení určitých svalů těla a zkrácení jiných a obraz těla se pak jeví jako skolioza.
Pro tzv. vratnou i nevratnou skoliozu je důležité cvičení, které pracuje s úpravou dysbalancí svalstva a úpravou a kompenzací rotací páteře a držení těla. Cvičební jednotka je stavěna tzv. „na tělo“ podle konkrétního klienta. Jako nedílnou součást terapie doporučuji Dornovu metodu, která cíleně pracuje s nestejnou délkou končetin, upravuje celou oblast pánve a tím i celkovou posturu.

ÚČINKY :
– zmírnění potíží při tzv.nevratné skolioze
– úprava vadného držení těla
– protažení zkrácených a posílení oslabených svalů
– odstranění pozátěžové bolesti
– u tzv. vratné – návrat k plnému tělesnému zdraví

CENA :
do 30 min = 300,- Kč
do 45 min = 450,- Kč
do 60 min = 600,- Kč
Dornova metoda dle ceníku.