SETKÁNÍ  K  PROBUZENÍ DUCHA  ČESKÉHO  NÁRODA
28.9.2015 je z hlediska energií přicházejících na Zemi velmi významný den. Na den Svatého Václava, patrona České země vyšel tento rok Superúplněk a Rudý měsíc (díky úplnému zatmění měsíce). akce2809Víme, že situace ve světě i v České republice je velice napjatá a právě proto je velmi důležité ukázat a projevit to, co ve svých životech chceme a co ne. Stačí, aby si každý z nás ze srdce v tento den přál, aby se Duch českého národa probudil a začal jednat ve jménu spravedlnosti, úcty, lásky a míru. Pokud chceme současnou situaci změnit, je potřeba osobně konat a podpořit náš Český národ.
Při teto příležitosti Vas srdečně zveme v pondělí 28.9. do Sun Café, kde od 16 hodin využijeme k probouzení a podpoře Ducha Českého národa zesilené společné energie.
Procítila jsem tento krátký, intenzivní program :

– Invokace Ducha Českého národa, aby se probudil a začal jednat ve jménu spravedlnosti, úcty, lásky a míru.
– Společné prozpívání slabiky ÓM, jako toho správného zpečetění na závěr.

Poté volné sdílení. Vhodné pro všechny s otevřeným srdcem.

Programem provází Milena Kořínková.