Reflexní masáže v rehabilitaci – fyzioterapii, jsou speciální technikou, ovlivňující tělo a jeho vnitřní orgány reflexní cestou. Všechny orgány a tkáně, které jsou nervově zásobeny, jsou vzájemně ovlivňovány nervově – reflexními vazbami. Dojde-li k onemocnění nebo porušení funkce kteréhokoliv orgánu, snaží se organismus těmito reflexními vazbami onemocnění či poruchu ovlivnit. Dráždění v kterékoliv tkáni většinou vyvolá odezvu i v okolních tkáních kořenového okrsku. Kořenový okrsek je část těla, zásobená nervy z jednoho míšního segmentu. Reflexní změny na povrchu těla při postižení hlouběji uloženého orgánu jsou různé. Na kůži: zvýšená citlivost a bolestivost, změny prokrvení (teplejší či chladnější), zhoršená posunlivost kůže vůči dalším vrstvám; ve svalech: bolestivost, napětí, časté myogelozy (bolestivé zduřeniny); na nervech: bolestivá místa, kdy bolest se zvětšuje i pouhým dotekem prstu. Tyto bolestivé body mohou být na povrchu kůže, v podkoží, ve svalech, šlachách, vazivu či okostici. Protože dlouhotrvající reflexní změny v segmentu trvale dráždí nemocný orgán a vytváří tak „začarovaný kruh“ vzájemného dráždění, je důležité tento proces narušit. Vhodná k tomu je právě cílená reflexní masáž. Jde o speciální sestavy masážních hmatů v přesně určeném pořadí pro jednotlivé oblasti. Sestavy jsou rozděleny na ZÁDOVOU (dorsální), HRUDNÍ (thoracální), pro ŠÍJI A HLAVU a PÁNEVNÍ.
Tato masáž se provádí bez použití olejů či mastí – tzv. „nasucho“, dosti výrazným tlakem prstů. Pro pozorného pozorovatele je zřetelná souvislost mezi sestavami reflexní masáže a akupunkturními drahami z čínské medicíny.
Tato technika vyžaduje určitý počet opakování (7 -10 terapií) dle reakce klienta. Čas trvání je cca 30 min.

ÚČINKY :
– liší se dle ošetřovaného segmentu
– úleva od bolesti
– příznivé ovlivnění nemocných vnitřních orgánů
– odstranění pocitu tlaku v očích, pískotu či hučení v uších
– uvolnění svalových zatuhlin

CENA:
do 30 min = 400,- Kč
do 60 min = 700,- Kč