Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já, Milena Kořínková za firmu Magictherapy, zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.
Prosím, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem fyzická osoba Milena Kořínková, IČO: 60975466, se sídlem Lužice 25, Lužice okr. Olomouc, která provozuje webovou stránku www.magictherapy.cz a www.masaze-fyzioterapie-mk.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce v rámci své počítačové databáze, případně též v listinné podobě , tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 733 390 830 nebo na e-mailu: magictherapy.mk@seznam.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních a citlivých údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní a citlivé údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních a citlivých údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní a citlivé údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. objednání masáže/ošetření, přihlášení na lekci/seminář/akci/kurz, zaslání informací k lekci/semináři/akci/kurzu atd.) a k vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Citlivé údaje – za citlivé údaje jsou považovány zejména osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu klienta. Klient bere na vědomí informaci o tom, že poskytnutí osobních údajů není povinné, nýbrž toliko dobrovolné a že osobní údaje (včetně citlivých) budou správcem zpracovávány výlučně za účelem následného provedení masážní a rehabilitační péče, k vedení dokumentace o něm, když firma Magictherapy bude poskytovatelem služeb a klient jejich příjemcem. Jedná se o zpracování při poskytování zdravotních služeb, ochrany veřejného zdraví – jde o oprávněný zájem.

V objednávkovém formuláři sbírám jméno a e-mail,popř. i telefon, abych vám mohla odpovědět a nabídnout termín masáže/ošetření v rámci současného nebo budoucího plnění smlouvy.

Marketing – zasílání pozvánek a novinek – Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky/účasti na semináři/kurzu/akci. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním odhlašovacího emailu tak, že odpovíte na daný email a do předmětu napíšete NE

Fotografická dokumentace – živé akce, např. pravidelné lekce, akce a semináře – vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies – webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je jednoduchý textový soubor, jenž je uložen ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení. Webové stránky jsou schopny takovou cookie najít a přečíst její obsah. Takřka všechny webové stránky cookies používají a tyto soubory nejsou pro váš uživatelský systém škodlivé. Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, což je nástroj pro měření návštěvnosti webových stránek.
Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Po 26 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu vnímám jako oprávněný zájem správce.
Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, můžete přijít o některé funkce webových stránek. Cookies můžete vymazat v historii prohlížeče.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: magictherapy.mk@seznam.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup k osobním údajům mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.
Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě osobně, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů odpovědí a uvedením NE v předmětu emailu.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 5. 2018.